Říjnová schůzka celiaků

Schůzka celiaků se koná ve čvrtek 12. října od 18 hodin v knihovně III. interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2, U nemocnice 1,  přízemí.

Pražské schůzky - k dispozici jsme Vám na našich pravidelných schůzkách každý 2. čtvrtek v měsíci od 18 hodin v knihovně III. interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2, U nemocnice 1,  přízemí.