15. Fórum celiaků - GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2020

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. pořádá v sobotu 5. září v areálu PVA EXPO Praha Letňany 15.Fórum celiaků. Níže naleznete program akce, podrobné informace, seznam vystavovatelů a objednávkové formuláře.

PROGRAM

hala č.6  (vstup na akci)
9:30 - 11.00   presence členů Společnosti pro bezlepkovou dietu
10.00 - 11.00  vstup pro návštěvníky
9:30 - 15.00   Gluten Free Prague Expo 2020 

hlavní sál  (vstup přes halu č.6)
11.00 - 14.30   Diskuzní fórum - CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

11.00   Zahájení dopoledního bloku
11.10   Celiakie a diagnostika
Prof. MUDR. Jiří Nevoral, CSc., Fakultní nemocnice Motol
12.15   Sociální otázky spojené se životem na bezlepkové dietě
Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu, Ing. Ivana Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu

12.30 - 13.00 polední přestávka

13.00   Alergeny ve školkách a školním stravování
Mgr. Alexandra Košťálová, SZÚ
13.30    Bezlepková dieta z pohledu pacientů a potravinového práva
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR, Ing. Jana Rysová, Výzkumný ústav potravinářský Praha
14.15   Informace z AOECS a CYE
Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu

14.30    Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.
Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná, následuje od 15,00 hodin náhradní valná hromada s nezměněným programem a na stejném místě.

PODROBNÉ INFORMACE

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2020 - PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ

Prezentace  výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat. Seznam vystavovatelů a objednávkové formuláře budou doplněny do 16.8.2020.