Připravujeme:

5. září 2020 - 15. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2020, PVA EXPO PRAHA

Náhradní termín za  tradiční květnové Fórum celiaků, které se nemohlo z důvodu pandemie uskutečnit na Mezinárodní den celiakie. Akce se přesouvá na sobotu 5. září. Proběhne opět v PVA EXPO Praha, tentokrát netradičně v hale č. 6.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Společnost pro bezlepkovou dietu

  • Máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se co nejdříve na celiak@celiak.cz
  • Vystavovatelé smí vystavovatat pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu!


Novinky

Kursy vaření

Firma Schär  -výrobce bezlepkových potravin

pořádá od března 2015 pro zájemce kurzy vaření

Předpokládané místo kurzů ZŠ Perunova, Praha 3, délka jedné lekce 3 hodiny (pravděpodobně 3 lekce ve 14tidenním intervalu), není nutné se zúčastnit všech lekcí, program jednotlivých kurzů bude zaslán na základě přihlášení.

Na kurzech se naučíte vařit knedlíky, péct různé druhy chleba a pečiva, koláče,ochutnáte novinky firmy Schär cena jednoho kurzu 50,‐ Kč na osobu

 Přihlášky a případné dotazy do 28. 2. 2015 na adresu alexandrakoukolova@seznam.cz

První etapa kursů proběhla a pro   velký zájem pokračují další kursy vaření  i v květnu, a to recepty na přání.

V pátek 15. 5. 2015 to bude  těsto na pizzu, větrníky z odpalovaného těsta a kynutý ovocný koláč 

 a 29. 5. 2015 - ciabaty, sladké pletýnky a koka sušenky.

Další zájemci se mohou přihlásit opět na adrese alexandrakoukolova@seznam.cz

Alexandra Koukolová, konzultant firmy Schär

 

Proběhl Podzimní bezlepkový trh

PODZIMNÍ BEZLEPKOVÝ TRH
spojený s poradnou
proběhl v neděli dne 30. 11. 2014 na Toulcově dvoře v Praze 10

Z této akce se už stává tradice, která je vyhledávána jak vystavovateli, tak i návštěvníky. Opět jsme měli k dispozici celé barokní stáje, ale pro velký zájem z řad vystavovatelů jsme využili i venkovní stánky. Na akci se tak mohlo představit více vystavovatelů z řad výrobců, prodejců a dovozců bezlepkového sortimentu. Bylo jich celkem 32 a kromě již tradičních firem byla přítomna opět i řada nových. Ti zejména rádi využívají příležitost představit se návštěvníkům. Vystavovatelé pro ně měli hodně ochutnávek, řadu novinek i širokou nabídku výrobků. I když se nám zdá, že zásobování bezlepkovým sortimentem je už dostatečné, přesto podle zájmu návštěvníků je vidět, že pořádání takovýchto akcí má význam. Je pravda, že málokde se mohou setkat s tak širokou nabídkou bezlepkových výrobků, jako zde. I to, že zde mohou výrobky před jejich nákupem ochutnat, má význam, protože jim to pomáhá při výběru bezlepkového sortimentu.


Všem návštěvníkům, kterých se zúčastnilo kolem 700, děkujeme za zájem. Jako tradičně bylo na začátku hodně lidí, ale i ti kteří přišli později, měli možnost ochutnat a nakoupit si. Řada jich využila předběžné objednávky a tak měli zboží připravené u jednotlivých vystavovatelů. Možnost předběžných objednávek by měla být ještě lépe využívána, aby se zamezilo frontám u jednotlivých vystavovatelů.

Po celou dobu byla návštěvníkům k dispozici poradna, zaměřená na širokou škálu aspektů, spojených se životem s celiakií.

Doufáme, že všichni účastníci, jak vystavovatelé, tak i návštěvníci, byli spokojeni. Všem děkujeme, že přišli.

PŘÍŠTÍ BEZLEPKOVÝ TRH SE BUDE KONAT V NEDĚLI 29. 11. 2015

opět v prostorách barokních stájí na Toulcově dvoře v Praze. Máme zamluvené i další prostory, aby bylo víc místa jak pro návštěvníky, tak i pro vystavovatele. Obrazovou dokumentaci najdete na http://auvajs.rajce.idnes.cz/toulcuv_dvur_30.11.2014/

Podzimní bezlepkový trh 2014

AKTUALIZACE 26.11. - Přidány další objednávkové formuláře

Víte si rady s bezlepkovou dietou?

Přijďte se poradit a seznámit se sortimentem výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu

Místo a doba konání

BEZLEPKOVÁ ODPOLEDNE V GLOBUSU

Globus pořádá i ve II. pololetí 2014 bezlepková odpoledne.

Místa konání jsou  

-          Pardubice 16. 9. 2014

-          Chomutov 23. 9. 2014

-          Čakovice 30. 9. 2014

-          Havířov 7. 10. 2014

-          Opava 21. 10. 2014

-          Plzeň 4. 11. 2014

Začátek je od 17.30 hod, součástí budou odborné přednášky zaměřené na celiakii, sociální otázky a označování potravin vhodných pro osoby se nesnášenlivostí lepku. Dále Globus představí svůj sortiment, který je určen pro lidi, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu. Návštěvníci budou mít možnost výhodného nákupu a také ochutnávky výrobků i jídel, která jsou prodávána v restauracích Globusu a vyrábí je firma Extrudo speciálně  bez lepku.

Vzhledem k připravované ochutnávce je třeba, aby se návštěvníci předem přihlásili na zelenou linku Globusu nebo se registrovali na informačním centru hypermarketu.

Proběhlo 9. Fórum celiaků - info + foto

Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se konalo v sobotu dne 17. 5. 2014 v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4

9. Fórum celiaků.

Diskusní fórum na téma Celiakie - nejen zdravotní problém bylo zaměřeno na všechny aspekty života s celiakií.

Odborně zaměřenou přednášku na téma Celiakie – diagnostika a léčba měla paní MUDr. Iva Hoffmanová, gastroenteroložka z 2. Interní kliniky 3. LF UK FN Královské Vinohrady Praha. Přednáška byla velice podrobná a paní doktorka ochotně zodpovídala dotazy v diskusi.

Další bod programu byl věnován problematice bezlepkového stravování ve školních stravovacích zařízeních, se kterou se potýkají rodiče předškolních a školních dětí. O připravované novele vyhlášky o školním stravování informoval Bc. Daniel Štěpán, místostarosta Prahy 7. O zkušenostech z pilotního projektu bezlepkového stravování v Českých Budějovicích informovala předsedkyně Sdružení Jihočeských celiaků Ing. Marie Škopková, PhD.

Odpolední část programu byla věnována aktuálním informacím k označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledkům ústředně řízených kontrol. Přenášku měla metodička Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Sylvie Kršková. Toto téma je velice diskutované a taková byla i následná rozprava.

Další bod byl věnován sociálním otázkám. Pozvaný zástupce VZP na akci nepřišel. VZP zaslalo na toto téma informace, s kterými přítomné seznámila Eva Vyhnálková z SpBD a podrobně se zabývala zejména problematikou příspěvků na péči.

Dále vystoupil pediatr z Léčebny Mánes v Karlových Varech MUDr. Luděk Mrázek a seznámil přítomné s možností lázeňské léčby při diagnostikované celiakii.

Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Vedle informací o Asociaci evropských společnosti celiaků a proběhlé konferenci se věnovala i problematice ELS, tedy systému licencování přeškrtnutého obilného klasu jako ochranné známky. Systém u nás zatím není zaveden. Další částí přednášky bylo téma CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštinou AOECS, a pozvání na akci Mladých celiaků ČR.

 

Součástí akce byl Trh bezlepkových výrobků. Představilo se na něm 24 vystavovatelů, kteří nabídli bohatý sortiment výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu. Návštěvníci akce mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Pozitivní je to, že výrobci běžného sortimentu myslí na lidi s tímto dietním omezením a snaží se přistupovat ke svým výrobkům tak, aby byly vhodné i pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Novinkou byla akce firmy Kleis, která uspořádala vaření s ochutnávkou cereálních těstovin a dezertem, které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Jedno z největších očekávání bylo zahájení prodeje mražených výrobků Schär. Mimo zmrzliny, která se na ochutnávku i rozdávala, bylo možno zakoupit i pizzu, tortellini, lasagne, listové těsto, kaiserky, rybí a kuřecí prsty. Tyto výrobky bude možné zatím zakoupit v Praze v prodejně paní Harantové na Černém Mostě na Praze 9 a Celiak Zdravá výživa na Praze 6.

Fórum celiaků se konalo v nových prostorách a zdá se, že i když návštěvnost překonala veškerá očekávání – přišlo na 700 lidí, bylo dost místa pro všechny.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu.

FOTO: http://celiak.rajce.idnes.cz/FC_2014

9. FÓRUM CELIAKŮ

AKTUALIZACE 11. 5. 2014 !!! DOPLŇEN SEZNAM VYSTAVOVATELŮ !!!

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Vás zve u příležitosti Mezinárodního dne celiakie na


9. FÓRUM CELIAKŮ

  • v sobotu dne 17. 5. 2014, od 9:30 do 15:00 hod
  • v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4, ul. Novodvorská 1013/151 * více informací o místě konání najdete na www.kcn.cz
  • spojení MHD: metro C Kačerov – autobus 106, 196 do stanice sídliště Novodvorská nebo metro B Smíchovské nádraží – autobus 196, 197 – stanice sídliště Novodvorská
  • bezbariérový přístup v celém objektu
  • možnost parkování v okolí

PROGRAM

               9:30 - 10:30 hod presence účastníků
předsálí   9:30 - 14:30 hod trh bezlepkových výrobků
sál           10:30 - 14:00 hod diskusní fórum na téma

               CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
Zahájení

MUDr. Iva Hoffmanová, 2. Interní klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady, Praha
Téma: Celiakie – diagnostika a léčba

Ing. Sylvie Kršková – metodik SZPI
Téma: Aktuální informace k označování potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledky ústředně řízených kontrol

Bezlepková dieta ve školních stravovacích zařízeních

Představení výrobců bezlepkových potravin

Sociální aspekty celiakie

Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu
Téma: Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci

                 14:00 - 15:00 hod Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu

TRH BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

Prezentace řady výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit.

ADVENIobjednávka
AMYLON 
BALTAXIAobjednávka
DAMODARA 
DOVES FARMobjednávka
DOMÁCÍ DOBROTY 
ELINAI 
EXTRUDOobjednávka
GLOBUS 
HAMÉ 
HOTOVKY.EUobjednávka
I LOVE HUMMUS 
JIZERSKÉ PEKÁRNYobjednávka
KLEIS - SCHÄRobjednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN 
LABETA 
MLSÁME BEZ LEPKU 
MUSLI NA BLAHO 
NOMINALobjednávka
PEKAŘSTVÍ RYTINOVIobjednávka
SH PRODIETobjednávka
TORRAS, GULLON 
ZDRAVÝ STYLobjednávka

Firma Schär uvádí na trh dlouho očekávané mražené výrobky, které bude možno zakoupit za zaváděcí cenu na 9. Fóru celiaků v Praze. Z logistických důvodů není možné toto zboží objednat předem.
Přehled je uveden zde

Program valné hromady

pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu:

 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba volební komise

3. Volba mandátové komise

4. Volba návrhové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za rok 2013

7. Zpráva o roční uzávěrce hospodaření za r. 2013

8. Rozpočet na rok 2014

9. Zpráva revizní komise

10. Plán činnosti na rok 2014

11. Úprava stanov

12. Volba výkonného orgánu - výboru

13. Volba členů revizní komise

14. Diskuse – různé

15. Návrh a přijetí usnesení

16. Závěr valné hromady

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

Pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2014, platí pozvánka jako rodinná vstupenka. Pro ostatní je rodinné vstupné 50 Kč.

Ti z Vás, kteří si ještě nevyzvedli Katalog Celiatika od Eurozóny a měli na něj nárok, si jej mohou vyzvednout u prezence.

Minulá valná hromada schválila výši členského příspěvku od roku 2014 na 300,-Kč. Uhradit ho můžete bankovním převodem na č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které máte uvedeno na členské kartě. Platit můžete i hotově na akci. Vám Všem, kteří jste již členský příspěvek na r.2014 uhradili, děkujeme.

Fórum celiaků se koná v nových prostorách, které Vám, jak doufáme, umožní strávit příjemný den, při kterém můžete získat nové informace, seznámit se s lidmi, kteří mají stejný úděl jako vy, ochutnat výrobky, které jsou vhodné při bezlepkové dietě a výhodně si nakoupit. Bude zajištěn prodej bezlepkového občerstvení.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI