Připravujeme:

14. 12. 2019   Vánoční bezlepkový trh, PVA EXPO PRAHA Letňany, hala č.6, součást Stříbrných vánočních dnů

   

  • Máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se na celiak@celiak.cz
  • Vystavovatelé smí vystavovatat pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu.

16.5. 2020 15. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2020, PVA EXPO PRAHA


Novinky

Proběhlo 9. Fórum celiaků - info + foto

Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se konalo v sobotu dne 17. 5. 2014 v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4

9. Fórum celiaků.

Diskusní fórum na téma Celiakie - nejen zdravotní problém bylo zaměřeno na všechny aspekty života s celiakií.

Odborně zaměřenou přednášku na téma Celiakie – diagnostika a léčba měla paní MUDr. Iva Hoffmanová, gastroenteroložka z 2. Interní kliniky 3. LF UK FN Královské Vinohrady Praha. Přednáška byla velice podrobná a paní doktorka ochotně zodpovídala dotazy v diskusi.

Další bod programu byl věnován problematice bezlepkového stravování ve školních stravovacích zařízeních, se kterou se potýkají rodiče předškolních a školních dětí. O připravované novele vyhlášky o školním stravování informoval Bc. Daniel Štěpán, místostarosta Prahy 7. O zkušenostech z pilotního projektu bezlepkového stravování v Českých Budějovicích informovala předsedkyně Sdružení Jihočeských celiaků Ing. Marie Škopková, PhD.

Odpolední část programu byla věnována aktuálním informacím k označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledkům ústředně řízených kontrol. Přenášku měla metodička Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Sylvie Kršková. Toto téma je velice diskutované a taková byla i následná rozprava.

Další bod byl věnován sociálním otázkám. Pozvaný zástupce VZP na akci nepřišel. VZP zaslalo na toto téma informace, s kterými přítomné seznámila Eva Vyhnálková z SpBD a podrobně se zabývala zejména problematikou příspěvků na péči.

Dále vystoupil pediatr z Léčebny Mánes v Karlových Varech MUDr. Luděk Mrázek a seznámil přítomné s možností lázeňské léčby při diagnostikované celiakii.

Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Vedle informací o Asociaci evropských společnosti celiaků a proběhlé konferenci se věnovala i problematice ELS, tedy systému licencování přeškrtnutého obilného klasu jako ochranné známky. Systém u nás zatím není zaveden. Další částí přednášky bylo téma CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštinou AOECS, a pozvání na akci Mladých celiaků ČR.

 

Součástí akce byl Trh bezlepkových výrobků. Představilo se na něm 24 vystavovatelů, kteří nabídli bohatý sortiment výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu. Návštěvníci akce mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Pozitivní je to, že výrobci běžného sortimentu myslí na lidi s tímto dietním omezením a snaží se přistupovat ke svým výrobkům tak, aby byly vhodné i pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Novinkou byla akce firmy Kleis, která uspořádala vaření s ochutnávkou cereálních těstovin a dezertem, které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Jedno z největších očekávání bylo zahájení prodeje mražených výrobků Schär. Mimo zmrzliny, která se na ochutnávku i rozdávala, bylo možno zakoupit i pizzu, tortellini, lasagne, listové těsto, kaiserky, rybí a kuřecí prsty. Tyto výrobky bude možné zatím zakoupit v Praze v prodejně paní Harantové na Černém Mostě na Praze 9 a Celiak Zdravá výživa na Praze 6.

Fórum celiaků se konalo v nových prostorách a zdá se, že i když návštěvnost překonala veškerá očekávání – přišlo na 700 lidí, bylo dost místa pro všechny.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu.

FOTO: http://celiak.rajce.idnes.cz/FC_2014

9. FÓRUM CELIAKŮ

AKTUALIZACE 11. 5. 2014 !!! DOPLŇEN SEZNAM VYSTAVOVATELŮ !!!

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Vás zve u příležitosti Mezinárodního dne celiakie na


9. FÓRUM CELIAKŮ

  • v sobotu dne 17. 5. 2014, od 9:30 do 15:00 hod
  • v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4, ul. Novodvorská 1013/151 * více informací o místě konání najdete na www.kcn.cz
  • spojení MHD: metro C Kačerov – autobus 106, 196 do stanice sídliště Novodvorská nebo metro B Smíchovské nádraží – autobus 196, 197 – stanice sídliště Novodvorská
  • bezbariérový přístup v celém objektu
  • možnost parkování v okolí

PROGRAM

               9:30 - 10:30 hod presence účastníků
předsálí   9:30 - 14:30 hod trh bezlepkových výrobků
sál           10:30 - 14:00 hod diskusní fórum na téma

               CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
Zahájení

MUDr. Iva Hoffmanová, 2. Interní klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady, Praha
Téma: Celiakie – diagnostika a léčba

Ing. Sylvie Kršková – metodik SZPI
Téma: Aktuální informace k označování potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledky ústředně řízených kontrol

Bezlepková dieta ve školních stravovacích zařízeních

Představení výrobců bezlepkových potravin

Sociální aspekty celiakie

Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu
Téma: Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci

                 14:00 - 15:00 hod Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu

TRH BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

Prezentace řady výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit.

ADVENIobjednávka
AMYLON 
BALTAXIAobjednávka
DAMODARA 
DOVES FARMobjednávka
DOMÁCÍ DOBROTY 
ELINAI 
EXTRUDOobjednávka
GLOBUS 
HAMÉ 
HOTOVKY.EUobjednávka
I LOVE HUMMUS 
JIZERSKÉ PEKÁRNYobjednávka
KLEIS - SCHÄRobjednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN 
LABETA 
MLSÁME BEZ LEPKU 
MUSLI NA BLAHO 
NOMINALobjednávka
PEKAŘSTVÍ RYTINOVIobjednávka
SH PRODIETobjednávka
TORRAS, GULLON 
ZDRAVÝ STYLobjednávka

Firma Schär uvádí na trh dlouho očekávané mražené výrobky, které bude možno zakoupit za zaváděcí cenu na 9. Fóru celiaků v Praze. Z logistických důvodů není možné toto zboží objednat předem.
Přehled je uveden zde

Program valné hromady

pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu:

 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba volební komise

3. Volba mandátové komise

4. Volba návrhové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za rok 2013

7. Zpráva o roční uzávěrce hospodaření za r. 2013

8. Rozpočet na rok 2014

9. Zpráva revizní komise

10. Plán činnosti na rok 2014

11. Úprava stanov

12. Volba výkonného orgánu - výboru

13. Volba členů revizní komise

14. Diskuse – různé

15. Návrh a přijetí usnesení

16. Závěr valné hromady

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

Pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2014, platí pozvánka jako rodinná vstupenka. Pro ostatní je rodinné vstupné 50 Kč.

Ti z Vás, kteří si ještě nevyzvedli Katalog Celiatika od Eurozóny a měli na něj nárok, si jej mohou vyzvednout u prezence.

Minulá valná hromada schválila výši členského příspěvku od roku 2014 na 300,-Kč. Uhradit ho můžete bankovním převodem na č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které máte uvedeno na členské kartě. Platit můžete i hotově na akci. Vám Všem, kteří jste již členský příspěvek na r.2014 uhradili, děkujeme.

Fórum celiaků se koná v nových prostorách, které Vám, jak doufáme, umožní strávit příjemný den, při kterém můžete získat nové informace, seznámit se s lidmi, kteří mají stejný úděl jako vy, ochutnat výrobky, které jsou vhodné při bezlepkové dietě a výhodně si nakoupit. Bude zajištěn prodej bezlepkového občerstvení.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

GLOBUS - BEZLEPKOVÉ ODPOLEDNE

 

Hypermarkety Globus Vás zvou na bezlepkové odpoledne s bohatým odborným programem:  

Představení a ochutnávka bezlepkových potravin a uzenin ze sortimentu Globus         

Odborná přednáška          

Novinky v oblasti bezlepkové diety         

Výhodná nabídka bezlepkových potravin

TERMÍNY PRO KONÁNÍ AKCÍ V I. POLOLETÍ 2014

-  11. 3.  -  Praha  -  Zličín

-  20. 3.  -  Praha - Černý Most

-  26. 3.  -  Trmice u Ústí nad Labem  

-  3. 4.    -  Jenišov u Karlových Varů

-   8. 4.  -  Olomouc

-   22. 4. - Brno - Ivanovice

-  29. 4.  - Liberec

-  13. 5.  - České Budějovice

-   21. 5.  - Ostrava 

Začátek akce je vždy v 17.30 hod  

Účast je zdarma, stačí se pouze předem přihlásit v informačním centru hypermarketu Globus nebo na Zelené lince 800 241 242.

Ochutnávka NOMINALU

Firma Nominal připravila prezentaci spojenou s ochutnávkou, na které chce představit bezlepkovou směn NOMIX, jáhlovou směs a směs na chleba.

Termínky akcí na prodejnách v Praze

7. 2. 2014    SKLIZENO, Vodièkova 709/33, 16.00 - 18.00, 19.00

                    BIOPOTRAVINY, Bělehradská 71, 11.00 - 14.00

10. 2. 2014  SKLIZENO, Dejvická 26, 16.00 - 19.00

                    BIODOMOV, Burešova 166/2 - Ládví, 12.00 - 15.00

14. 2. 2014  SKLIZENO, Svatoslavova 24, 13.00 - 15.00

                    SKLIZENO, Sokolovska 192/79, 16.00 - 18.00