Připravujeme:

14. 12. 2019   Vánoční bezlepkový trh, PVA EXPO PRAHA Letňany, hala č.6, součást Stříbrných vánočních dnů

16.5. 2020 15. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2020, PVA EXPO PRAHA

  • Máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se na celiak@celiak.cz
  • Vystavovatelé smí vystavovatat pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu.

Novinky

Informace o 11. Fóru celiaků

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO  - 11. FÓRUM CELIAKŮ
se konalo při příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu dne 14. 5. 2016
v areálu PVA EXPO LETŇANY

Diskusní fórum na téma CELIAKIE - NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM bylo zaměřeno na život s celiakií a bezlepkovou dietou.

Odbornou část programu zahájila přednáška MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph.D. z 3. Lékařské fakulty UK a z Vinohradské nemocnice na téma Celiakie a její komplikace. Plný sál sledoval přednášku se zájmem.

Další část byla věnována Sociálním otázkám- Jitka Dlabalová, jednatelka SpBD informovala zejména o podpoře zdravotních pojišťoven, kterou poskytují  celiakům na bezlepkovou dietu.

Po polední přestávce vystoupila Ing. Lucie Janotová, Ph.D. z Asociace společného stravování. Ve své přednášce se věnovala Bezpečnosti potravin v praxi tj. označování potravin, alergenům ve stravovacích provozech a realizaci dietního stravování ve školních stravovacích zařízeních. Na ní navázala   Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. z Potravinářské komory ČR přednáškou na téma Nová pravidla pro bezlepkové výrobky a Hodnocení preventivních označení lepku, která byla věnována často diskutovaným otázkám týkajících se stop lepku. Přednášky se vhodně doplnily a posluchači jim věnovali velkou pozornost.

Informace z mezinárodní organizace AOECS přednesla Ing. Tereza Lášková. Informovala o dění v Asociaci evropských společnosti celiaků a v CYE, skupiny pro mladé celiaky pod záštitou AOECS.

Součástí programu bylo i promítání filmu „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie (film byl promítán v rámci Ozvěn festivalu LSFF 2015). Promítání se opakovalo třikrát a vždy před zaplněným sálem.

Letošní ročník se konal poprvé na výstavišti v Letňanech a díky tomu jsme mohli představit 40 vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu.  Návštěvníci akce mohli ochutnávat, výhodně si nakoupit a hlavně se seznámit s celou škálou pro ně určených výrobků. Řada vystavovatelů představila novinky na trhu.  Pozitivní je to, že i výrobci běžného sortimentu myslí na lidi s tímto dietním omezením a přistupují ke svým výrobkům tak, aby byly vhodné pro lidi, kteří nesnáší lepek.

Partnerem letošního ročníku byla firma Schar, která předvedla svůj doprovodný program – Kuchařskou show. Šéfkuchař z hotelu Chopok na Slovensku připravoval bezlepková jídla – rebarborový koláč, noky s rajčatovobazalkovou omáčkou, tvarohové nočky s mákem a cibulový koláč se slaninou. Součástí byla i ochutnávka pizzy a kuřecích prstů.  Samozřejmostí byla bohatá ochutnávka celého sortimentu firmy Schar s možností zakoupení těchto výrobků. Pro děti byl připravený dětský koutek, kde je zabavili známé postavičky Milly.

Velký počet návštěvníků, kterých bylo na 1000, tak mělo možnost si vybrat z celé řady akcí a díky velkým prostorám měli všichni dost místa – jak hosté, tak i vystavovatelé. Velkou výhodou bylo i parkoviště, které jsme si pronajali a měli ho tak jen pro sebe.

Všem – jak návštěvníkům, přednášejícím, tak i vystavovatelům děkujeme za účast.

Na závěr akce proběhla valná hromada členů Společnosti pro bezlepkovou dietu.

Podzimní bezlepkový trh připravujeme na Toulcově dvoře na  neděli 27. 11. 2016.

Příští Fórum celiaků se bude konat  13. 5. 2017 opět v areálu PVA EXPO Letňany.

Fotografie z akce:
https://www.facebook.com/pages/Spole%C4%8Dnost-pro-bezlepkovou-dietu/214223801948559?fref=ts

Valná hromada

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.,
zveme Vás na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 14. 5. 2016 od 15.00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, adresa Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I, hlavní sál, v rámci 11. FÓRA CELIAKŮ.

Program Valné hromady
1.    Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.    Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
3.    Zpráva mandátové komise
4.    Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2015
       a.    Přehled činnosti, realizované projekty 2015
       b.    Zpráva o hospodaření za r. 2015
       c.    Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2016
5.    Zpráva revizní komise za r. 2015
6.    Diskuse – různé
7.    Návrh a přijetí usnesení
8.    Závěr

V případě, že Valná hromada nebude dle Stanov Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 15,30 hodin konat Náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.

11. FÓRUM CELIAKŮ

AKTUALIZACE 6.5.2016
SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s.
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
11. FÓRUM CELIAKŮ
•    v sobotu dne 14. 5. 2016 od 9:30 do 15:00 hod
•    areál PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I
•    více informací o místě konání najdete na http://pvaexpo.cz/navstevnik
•    spojení MHD: metro linka C, stanice Letňany nebo autobusem do zastávky Výstaviště Letňany ( č.110, 140, 158, 195, 201, 269, 295, 511, 513, 603)
•    bezbariérový přístup v celém objektu
•    možnost parkování přímo v areálu PVA (celodenní parkovné 100,-Kč)

PROGRAM:
předsálí
9:30 -  10:30 presence účastníků 
9:30 – 15.00 Gluten Free Prague Expo
        Kuchařská show firmy SCHAER
hlavní sál    
10:30 – 15:00 fórum CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
10:30     zahájení
10.40     MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. LF UK, FN Královské Vinohrady
Téma:     Celiakie a její komplikace
        Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Sociální otázky spojené s životem na bezlepkové dietě
        Polední přestávka
12.45     Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Asociace společného stravování
Téma:     Bezpečnost potravin v praxi – označování, alergeny ve stravovacích provozech, realizace dietního stravování
         Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR
Téma:    Nová pravidla pro bezlepkové výrobky
           Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci
15:00     Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

malý sál I.
        film „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie
        (film je promítán v rámci Ozvěn festivalu LSFF 2015)

malý sál II.
        Program pro děti - partner akce firma Schaer

Členové SpBD, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2016, mají rodinné vstupné zdarma.
Platit můžete i hotově na akci.
Vstupné pro návštěvníky akce je 50,-Kč, děti do 15 let zdarma.
 
Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

 VŠICHNI JSTE NA AKCI SRDEČNĚ ZVÁNI

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ
Prezentace  výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky.

ADVENI objednávka
AMARANTH LIFE 
AMYLON 
BALTAXIA 
BENKOR 
BEZLEPKOMÁNIE objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA LIŠKA 
BIO PRO objednávka
DAMODARA 
DOKTOR PEKAŘ objednávka
DOMÁCÍ DOBROTY 
DOVES FARM-NAIRS 
EL GOFIO 
EXTRUDO objednávka
GLOBUS 
GOOD FOODS objednávka
HAMÉ 
HAPPY FOOD 
JIZERSKÉ PEKÁRNY objednávka
KONIPRO objednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN 
LABETA 
MUSLI NA BLAHO 
NATURA 
NATURAL JIHLAVA 
NOMINAL objednávka
NUTRIFREE 
PEKAŘSTVÍ RYTINOVI objednávka1 objednávka2
POEX 
SEMIX PLUSO objednávka
SCHAER-KLEIS objednávka
SLIM PASTA 
TEREZIA COMPANY 
VITANA 

GLOBUS - bezlepková odpoledne

GLOBUS pořádá i v letošním roce Bezlepková odpoledne, jejichž součástí je odborná přednáška, novinky v bezlepkové dietě,  představení a ochutnávka bezlepkových potravin a uzenin ze sortimentu Globusu a jejich  výhodná nabídka.

Akce se koná od 17.30 hod. Účast je zdarma – stačí se pouze předem přihlásit v informačním ­centru  hypermarketu Globus nebo na Zelené lince 800 241242.

Termíny pro I. pololetí 2016 jsou 

15. 3. –  Praha – Zličín 

5. 4.  –   Trmice u Ústí nad Labem 

12. 4. –  Brno - Ivanovice

19. 4. –  České Budějovice

26. 4. –  Ostrava

3. 5.  –   Praha - Černý Most

10. 5. –  Karlovy Vary

17. 5. –  Olomouc

31. 5. -   Liberec