Program Fóra celiaků, Přehled vystavovatelů Gluten Free Prague Expo 2019

Připravujeme:

14. 12. 2019   Vánoční bezlepkový trh, PVA EXPO PRAHA Letňany, hala č.6, součást Stříbrných vánočních dnů

  • Máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se na celiak@celiak.cz
  • Vystavovatelé smí vystavovatat pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu.

Novinky

Valná hromada

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.,
zveme Vás na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 14. 5. 2016 od 15.00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, adresa Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I, hlavní sál, v rámci 11. FÓRA CELIAKŮ.

Program Valné hromady
1.    Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.    Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
3.    Zpráva mandátové komise
4.    Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2015
       a.    Přehled činnosti, realizované projekty 2015
       b.    Zpráva o hospodaření za r. 2015
       c.    Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2016
5.    Zpráva revizní komise za r. 2015
6.    Diskuse – různé
7.    Návrh a přijetí usnesení
8.    Závěr

V případě, že Valná hromada nebude dle Stanov Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 15,30 hodin konat Náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.

11. FÓRUM CELIAKŮ

AKTUALIZACE 6.5.2016
SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s.
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
11. FÓRUM CELIAKŮ
•    v sobotu dne 14. 5. 2016 od 9:30 do 15:00 hod
•    areál PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I
•    více informací o místě konání najdete na http://pvaexpo.cz/navstevnik
•    spojení MHD: metro linka C, stanice Letňany nebo autobusem do zastávky Výstaviště Letňany ( č.110, 140, 158, 195, 201, 269, 295, 511, 513, 603)
•    bezbariérový přístup v celém objektu
•    možnost parkování přímo v areálu PVA (celodenní parkovné 100,-Kč)

PROGRAM:
předsálí
9:30 -  10:30 presence účastníků 
9:30 – 15.00 Gluten Free Prague Expo
        Kuchařská show firmy SCHAER
hlavní sál    
10:30 – 15:00 fórum CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
10:30     zahájení
10.40     MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. LF UK, FN Královské Vinohrady
Téma:     Celiakie a její komplikace
        Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Sociální otázky spojené s životem na bezlepkové dietě
        Polední přestávka
12.45     Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Asociace společného stravování
Téma:     Bezpečnost potravin v praxi – označování, alergeny ve stravovacích provozech, realizace dietního stravování
         Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR
Téma:    Nová pravidla pro bezlepkové výrobky
           Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci
15:00     Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

malý sál I.
        film „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie
        (film je promítán v rámci Ozvěn festivalu LSFF 2015)

malý sál II.
        Program pro děti - partner akce firma Schaer

Členové SpBD, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2016, mají rodinné vstupné zdarma.
Platit můžete i hotově na akci.
Vstupné pro návštěvníky akce je 50,-Kč, děti do 15 let zdarma.
 
Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

 VŠICHNI JSTE NA AKCI SRDEČNĚ ZVÁNI

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ
Prezentace  výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky.

ADVENI objednávka
AMARANTH LIFE 
AMYLON 
BALTAXIA 
BENKOR 
BEZLEPKOMÁNIE objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA LIŠKA 
BIO PRO objednávka
DAMODARA 
DOKTOR PEKAŘ objednávka
DOMÁCÍ DOBROTY 
DOVES FARM-NAIRS 
EL GOFIO 
EXTRUDO objednávka
GLOBUS 
GOOD FOODS objednávka
HAMÉ 
HAPPY FOOD 
JIZERSKÉ PEKÁRNY objednávka
KONIPRO objednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN 
LABETA 
MUSLI NA BLAHO 
NATURA 
NATURAL JIHLAVA 
NOMINAL objednávka
NUTRIFREE 
PEKAŘSTVÍ RYTINOVI objednávka1 objednávka2
POEX 
SEMIX PLUSO objednávka
SCHAER-KLEIS objednávka
SLIM PASTA 
TEREZIA COMPANY 
VITANA 

GLOBUS - bezlepková odpoledne

GLOBUS pořádá i v letošním roce Bezlepková odpoledne, jejichž součástí je odborná přednáška, novinky v bezlepkové dietě,  představení a ochutnávka bezlepkových potravin a uzenin ze sortimentu Globusu a jejich  výhodná nabídka.

Akce se koná od 17.30 hod. Účast je zdarma – stačí se pouze předem přihlásit v informačním ­centru  hypermarketu Globus nebo na Zelené lince 800 241242.

Termíny pro I. pololetí 2016 jsou 

15. 3. –  Praha – Zličín 

5. 4.  –   Trmice u Ústí nad Labem 

12. 4. –  Brno - Ivanovice

19. 4. –  České Budějovice

26. 4. –  Ostrava

3. 5.  –   Praha - Černý Most

10. 5. –  Karlovy Vary

17. 5. –  Olomouc

31. 5. -   Liberec