Na našich stránkách Vám chceme poskytovat co nejvíce informací, které Vám mají usnadnit život s bezlepkovou dietou. Najdete zde informace o akcích, které pořádáme my i další pacientské organizace celiaků,  sekci oznámení, upozornění na to co bylo zveřejněno v médiích, v TV, rozhlasu, knihách, novinách a na internetu, a vztahuje se k celiakii, odkazy na portály vztahující se k Vašemu onemocnění a jeho léčbě - bezlepkové dietě.

V tištěné podobě vydáváme informační brožuru  "Bezlepková dieta - Jde to i bez lepku", kterou pravidelně aktualizujeme a dáváme k dispozici lékařům - gasroenterologům  a nutričním terapeutům. Je určena především pacientům a pokud budete mít zájem, můžete si o ni napsat (celiak@celiak.cz). Rádi Vám ji zašleme.

EDUKAČNÍ LETÁKY VYDANÉ SPOLEČNOSTÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU V R.2018 za podpory MZ ČR

  • JDE TO I BEZ LEPKU - pravidla bezlepkové diety

      

  • CELIAKIE A BEZLEPKOVÁ DIETA - kontaktní leták

      

 

  • CELIAKIE NEMOC CHAMELEON -  o celiakii a příznacích neléčené celiakie

      

EDUKAČNÍ BROŽURA JDE TO I BEZ LEPKU, vydáno za finanční podpory MZ ČR v r. 2015

BROŽURA JDE TO I BEZ LEPKU