Mateřská škola Šikulka, sídliště V. Nejedlého, Vyškov

182