Newstletter o studii PreventCD

V 10 evropských zemích probíhá několikaletý projekt, který sleduje, jak stravování kojenců ovlivňuje jejich možné propuknutí celiakie nebo naopak jejich toleranci vůči lepku. + bližší popis projektu je na stránkách "www.preventceliacdisease.com":[http://www.preventceliacdisease.com/] + projekt je v češtině popsán v Listech celiaků z listopadu 2007 + 1. vydání časopisu k tomuto projektu je "zde":[/download/media/First Newsletter 201.0.pdf]

Studie finanční náročnosti bezlepkové diety

Studie srovnávající finanční náročnost různých diet + zpracovaná pro Ministerstvo práce a sociáních věcí + bezlepková dieta byla označena za nejdražší: náklady o 2400 Kč/ měsíc vyšší než racionální strava + bezlepková dieta řešena v kapitolách 6.1.J, 6.5, příloha 3 - pro rychlé vyhledání použijte funkci hledání Ctrl F + ke stažení "zde":[/download/Forsapi_Nakladnost dietniho stravovani oproti stravovani beznemu_zaverecna zprava reseni projektu vyzkumu-1.pdf]

Catassi a kol.

Článek o množství lepku ve stravě celiaka, které ještě nevyvolává reakci + text v anglickém jazyce je "zde":[/download/media/catassi ei al AJCN-2.pdf] + pokud vyrobíte výtah doho nejdůležitějšího do češtiny, rádi ho zde zveřejníme

Catassi

Článek o (ne)diagnostikování celiakie u dospělých v USA + anglický text "zde":[/download/media/Catassi et la case finding AJG 2007-1.pdf] + pokud vyrobíte výtah doho nejdůležitějšího do češtiny, rádi ho zde zveřejníme

MUDr. Petr Kocna, CSc.

+ "Celiakie, screeningový program, metodiky":[http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/glab.htm#celiak] + "Screening celiakie-serologické markery":[http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/gl_cs.htm#c4] + "Celiakie-nové diagnostické přístupy":[http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/texty/celiak.htm]