Jak nám můžete pomoci:

Staňte se našimi členy

Abychom mohli jménem Společnosti pro bezlepkovou dietu vyjednávat s různými institucemi, klást požadavky, vyžadovat informace ap. je pro naše partnery důležité vědět, za kolik lidí mluvíme. Podle počtu obyvatel by nás, celiaků a lidí dodržujících bezlepkovou dietu, měly být tisíce.

Výhody členství v SpBD:

  • newslettery a pozvánky zasílané na emailovou adresu
  • schůzky (druhý čtvrtek v měsíci), poradna
  • schůzky Mladých celiaků ( věková hranice 18-30 let)
  • možnost účastnit se mezinárodního Letního tábora celiaků - SummerCamp CYE ( podmínkou je členství v národní organizaci, úhrada členského příspěvku v daném roce, věková hranice 18-30 let)
  • pozvánky na naše akce poštou ( podm.uhrazené členství v příslušném roce)
  • aktuální edukační brožura Jde to i bez lepku (poštou - podm.uhrazené členství v příslušném roce)
  • přednostní vstup a rodinná vstupenka na naše akce ( podm.uhrazené členství v příslušném roce)
  • každoročně nový aktuální katalog bezlepkových výrobků firmy EUROZONA ( podm.uhrazené členství v příslušném roce)

Členský příspěvek

Výše členského příspěvku na kalendářní rok činí 300 Kč. Zaplatit je možno během našich pravidelných schůzek či na účet 2600245609/2010 FIO banka, název účtu: Společnost pro bezlepkovou dietu.

Staňte se regionální kontaktní osobou

Čerstvě diagnostikovaní pacienti často požadují kontakt na konkrétní osobu, od které se mohou dozvědět informace o nakupování, školách, školkách, restauracích, o odborných lékařích, dietních sestrách atd. přímo z místa svého bydliště. Velkou pomoc představuje i osobní setkání s někým, kde se s nemocí i dietou již sžil, příp. je schopen pomoci s prvním bezlepkovým nákupem. Na tuto první pomoc často lidé s vděčností vzpomínají.

Pomozte s aktualizací stránek

Pokud zjistíte, že některé informace na stránkách neodpovídají skutečnosti, dejte nám vědět.

Přispívejte informacemi a zkušenostmi

Za veškeré Vaše tipy - na školy a školky, vyjádření výrobců, zkušenosti s cestováním, nové výrobky, zkušenosti s pekárnami atd. - budeme velmi rádi. Pište nám proto, prosím, své zkušenosti.

Monitorujte tisk a internet

Narazili jste na zajímavý článek o celiakii, zajímavou internetovou adresu? Dejte nám vědět.

Zapojte se do diskuze

Máte nějaký problém? Třeba někdo zná řešení. Nebo aspoň ostatní povzbudíte, že v tom nejsou sami.

Propagujte stránky

Pokud jste s našimi stránkami, informačními materiály, akcemi spokojení, prosíme, dejte o nás vědět dalším, a to ať už ve specializovaných obchodech, u Vašich lékařů, ve školkách...