Protože je celiakie nedostatečně diagnostikovaná, byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č.3/2011 vydán Metodický pokyn k cílenému screeningu celiakie. Jeho cílem je včasná diagnostika celiakie s následným zavedením bezlepkové diety, odhalení atypických forem, prevence komplikací a zlepšení kvality života celiaků.

Jelikož je pro vznik celiakie nutná geneticky podmíněná dispozice k onemocnění, mělo by docházet k vyhledávání celiaků zejména u příbuzných diagnostikovaných pacientů, u jedinců, kteří mají tzv. asociované choroby (tj. choroby, které se s celiakií mohou sdružovat) – jako například cukrovka 1. typu, choroby štítné žlázy, a jiné.

Pokud je v rodině diagnostikovaný celiak, měli by být vyšetřeni všichni příbuzní prvního stupně (rodiče, sourozenci, děti), ale i další příbuzní, a to i v případě že nemají žádné příznaky, příp. příznaky minimální nebo necharakteristické.

Celiakie není sledovaná diagnóza, a tak se přesné počty celiaků dají jen kvalifikovaně odhadovat. Prevalence celiakie v Evropě se udává 1:100, tj. v České republice je odhadem až 100 000 pacientů s celiakií, diagnostikováno je však pouze malé procento z nich (cca15-20%).