NRZP ČR - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Jídelny.cz - informační portál hromadného stravování

SÚKL - elektronické preskripce - od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech, na základě kterého se zavádí elektronické recepty.

Odpovědi na často kladené otázky, které zpracovala NRZP ČR, v souvislosti s elektronickým receptem.