NRZP ČR - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Jídelny.cz - informační portál hromadného stravování