NRZP ČR - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Jídelny.cz - informační portál hromadného stravování

SÚKL - elektronické preskripce - od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech, na základě kterého se zavádí elektronické recepty.

Veřejný portál Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Ombudsman - veřejný ochránce práv

Portál Otevřené zdravotnictví 

Portál pro pacienty a pacientské organizace Ministerstva zdravotnictví ČR

Dětská lázeňská léčebna Mánes poskytuje komplexní lázeňskou léčbu  pro dětské celiaky.

Spolupracující pacientské organizace