Od 1. února 2015 platí novela vyhlášky o školním stravování (novelizace 2017) kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. Novela vyhlášky přináší možnost přípravy dietní stravy a měla by tak zlepšit situaci pro děti s bezlepkovou dietou ve školních jídelnách. Podle této novely strávníkům, jejichž zdravotní stav posoudil registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní školní stravování“), a to za podmínek stanovených, v případě zařízení školního stravování, jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby jejím vnitřním předpisem.

Výběr potravin, receptur, jídelní lístek a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního školního stravování musí být určeny nutričním terapeutem.

Novinky

3.ZŠ Slovenská, Zlín

3.ZŠ Slovenská ve Zlíně také zajišťuje bezlepkové stravování  + poděkování vedoucí stravování paní Janě Nekudové a kolektivu kuchařek této školy + e-mail "jidelna@zsslovenska.eu":[mailto:jidelna@zsslovenska.eu]

NOVÉ Školní jídelna Vratislavice

Školní jídelna Vratislavice vaří denně bezlepkové jídlo i s polévkou + adresa Nad školou 278, 463 11 Liberec 30 + tel.: 732 720 080, e-mail: "sj.vratislavice@seznam.cz":[mailto:sj.vratislavice@seznam.cz] + děkujeme vedoucí školní jídelny - paní Pavlíkové - za ochotu

ZŠ Ústí nad Labem

+ Základní škola Vinařská 1016/6, Ústínad Labem (sídliště Pod Holoměří) + vedoucí školní jídelny pan Miroslav Opa, tel.: 734 445 633 + Ochotný a vstřícný personál ŠJ, nyní již s odbornými zkušenostmi, vaří dietu 12.rokem ke spokojenosti strávníků.