Od 1. února 2015 platí novela vyhlášky o školním stravování (novelizace 2017) kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. Novela vyhlášky přináší možnost přípravy dietní stravy a měla by tak zlepšit situaci pro děti s bezlepkovou dietou ve školních jídelnách. Podle této novely strávníkům, jejichž zdravotní stav posoudil registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní školní stravování“), a to za podmínek stanovených, v případě zařízení školního stravování, jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby jejím vnitřním předpisem.

Výběr potravin, receptur, jídelní lístek a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního školního stravování musí být určeny nutričním terapeutem.

Novinky

ZŠ v ul. Fr. Křížka 2 v Praze 7

+ Paní ředitelka Hurychová vychází vstříc při bezlepkové dietě + Paní kuchařky vaří pro dvě děti. Jsou na obě děti milé, dětem chutná a ostatní spolužáci při pohledu do talíře těchto dvou spolužáků občas litují, že nejsou také bezlepkoví. + již dvouleté zkušenosti

Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze 5

+ Gymnázium je osmileté i čtyřleté + Paní hospodářka velice ochotná a pro dva bezlepkové strávníky sestavuje bezlepkový jídelníček - kombinací ze dvou jídel a díky tomu, že bezlepkové porce odebírají před zahuštěním nebo přidáním mouky + "www.gymjh.cz":[http://www.gymjh.cz/]

Dietní menza pro vysokoškoláky

+ Kuchaři po domluvě ochotně připraví bezlepkový hlavní chod (23,- Kč) + Jedna z polévek bývá vždy čistý vývar + V prodeji jsou též obložené talíře a křehké chleby KNUSPI + **Adresa:** Spálená 12, Praha 2